Нийгмийн хариуцлага

Хүннү Гүрэн Групп нь бүхийл үйл ажиллагаандаа нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажиллах болно. Үүнд:

  • Бизснесийн үйл ажиллагаагаа шударгаар явуулж, харилцагч, хамтран ажиллах 
    хэн бүхэнд эрх тэгш, шударгаар хандах
  • Хүний эрхийг дээдлэж хэрэглэгчид, ажиллагсадын  эрх ашгийг хамгаалах
  • Ажилчин, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, сурч  боловсрох  нөхцөлөөр  ханган  ажиллах
  • Ажилчин, ажиллагсдын ая тухтай, аюулгүй, ажиллах орчинг бүрдүүлэх
  • Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж, хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах