Үнэт зүйлс

  • Чадварлаг, бүтээлч, эвсэг хамт олон
  • Түргэн шуурхай, чанартай гүйцэтгэл
  • Технологийн тэргүүлэл, аюулгүй ажиллагаа
  • Итгэл даах чадвар 
  • Чанар, цаг хугацаа